Tu zaczynaliśmy w 1992 roku

Tak wyglądała nasza witryna od 2002 do 2011 i firma która otwarła się obok stworzyła podobny wygląd swojej witryny żeby wprowadzać naszych klientów w błąd.

Niestety nieuczciwa konkurencja w 2013 roku wykorzystała ten sam adres oraz stworzyła podobny wygląd witryny, by wprowadzić naszych Klientów w błąd. Kłamstwo to powielane jest do dnia dzisiejszego. Konkurencja narusza też zastrzeżony przez nas w Urzędzie Patentowym znak firmowy ”Lombard 18”, którego jesteśmy wyłącznym właścicielem. Prosimy o tym pamiętać.